Echinodorus longiscapus Arechav.

Echinodorus longiscapus Arechav.

Basionym von : Aquarius longiscapus (Arechav.) Christenh. & Byng

Synonyme :

heterotypisches Synonym : Echinodorus longiscapus var. major (Buchenau) Herter

heterotypisches Synonym : Echinodorus longiscapus var. minor (Buchenau) Tronc.

heterotypisches Synonym : Echinodorus sellowianus Buchenau

heterotypisches Synonym : Echinodorus sellowianus var. major Buchenau

heterotypisches Synonym : Echinodorus sellowianus var. minor Buchenau

homotypisches Synonym : Echinodorus grandiflorus var. longiscapus (Arechav.) Hauman  1. Echinodorus longiscapus Arechav. Observed in Uruguay by Sebastián Gómez Barboza Silveira (licensed under http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)
  2. 2,0 2,1 2,2 Echinodorus longiscapus Arechav. Observed in Uruguay by Alfonsina (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)